Legg inn nr og finn opplysninger
Fyll ut personnummer for skattefradrag

 

TAKK FOR AT DU ER MED Å FORANDRE LIV!
Din gave gjør at barn og unge i Norge og i Øst-Afrika kan få trygge, rusfrie fellesskap

Her får de vokse i troen på Jesus

Her blir de sett, bekreftet og heiet på

Her får de mulighet til å drive med idrett uten krav om prestasjon

Din støtte er uvurderlig.

Takk!